17 bồn rửa tuyệt vời mà bạn sẽ không tìm thấy trong phòng tắm bình thường

Không phải một, mà là mười bảy giải pháp tuyệt vời.

Hàng triệu thiết kế, màu sắc, vật liệu khác nhau cho bồn rửa trong phòng tắm đã được phát minh, nhưng sự sáng tạo của con người là vô tận. Các giải pháp kỳ lạ và đáng ngạc nhiên, bao gồm các hệ thống tích hợp, thân thiện với môi trường và các thiết kế được giấu khéo léo - tất cả điều này nằm trong lựa chọn của chúng tôi.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


Loading...